Menu

Corona

Opdatering den 21. april 2021.

Fra 22. marts 2021 blev det tilladt at forsamles op til 50 personer i forbindelse med træning og kamp.  

Træning skal fortsat afvikles under særlige retningslinjer. Disse regler finder du i protokollen for Fodboldens Corona-regler’. Grundet de mange opdateringer fra myndighederne i denne tid er 'Fodboldens Corona-regler' under løbende forandring.

Registrering og smittesporing
Alle spillere og trænere i de enkelte grupper skal registreres ved hver træning. Det betyder, at klubben skal vide, hvem der spiller sammen med hvem. Dette skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

Toiletfaciliteter
Toiletfaciliteter holdes åbne for brug i forbindelse med, at I træner udendørs, men de må  ikke tages i brug for anden ophold. Badefaciliteterne vil fortsat være lukket. Omklædning skal derfor ske hjemmefra. 

Omklædning: 
Der åbnes for, at børn og unge til og med 17 år samt personer på 70 år og derover kan bruge badefaciliteter, hvis afstandskrav på mindst 1 meter, og gerne 2 meter hvis muligt, overholdes. Personer mellem 18 og 69 må ifølge Kulturministeriets retningslinjer desværre fortsat ikke benytte badefaciliteterne
Arealkravet i omklædningsrum sænkes, så der nu igen kan tillades 1 person pr. 4 kvadratmeter. Er gulvarealet under 4 kvadratmeter – såsom på toiletter – må der tillades adgang for en person. 
Af praktiske årsager og for at mindske smitterisikoen opfordrer vi fortsat til, at man klæder om hjemme. Man kan heller ikke være sikker på, at omklædningsfaciliteter er åbne i de klubber, man besøger, i denne tid. 

Klubhus og Cafeteria.
Klubhus og cafeteria vil fortsat være lukket.

Tilskuere
Der må nu forsamles op til 50 personer i forbindelse med en udendørs fodboldkamp eller træning. Herunder tæller både spillere, trænere, dommere, officials og evt. tilskuere. Et helt konkret eksempel kunne være, at hvis der er 35 aktive personer i en kamp (22 spillere på banen, 6 udskiftere, 2 trænere, 3 dommere og 2 andre officials), så må der være 15 tilskuere.
Det skal være tydeligt, hvilke personer der hører til hvilket arrangement på anlægget. Hvis dette ikke helt naturligt er tydeligt i forhold til anlæggets udformning, skal det tydeliggøres ved afspærring fx med minestrimmel, kegler, toppe eller lignende, så Politiet ikke er i tvivl, hvis de skulle komme forbi.

Links:
FAQ:  Du kan finde spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler her. 

Fodboldens Coronaregler

Fodboldens coronaregler er senest opdateret den 21. april 2021.

Husk Corona virussen er her stadigvæk, vi skal derfor fortsat efterleve Sundhedsstyrelsen 5 gode råd:
Vask hænder
Host eller nys i ærmet
Begræns fysisk kontakt og hold afstand til andre mennesker
Vær opmærksom på rengøring og hygiejnen
Hold afstand og bed andre om tage hensyn.
Pas på jer selv og hinanden ved at holde afstand.

Mange sportslige hilsner 

Bestyrelsen