Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FfF

image
Bestyrelsen FfF
04. marts 2018 kl. 10:47
Torsdag d.22. marts kl.20.00 i klubhuset i Madsby

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

FfF afholder ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 20.00 i klubhuset Madsby

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelse:

Lige år: Formand for 2 år – 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Ulige år: Kasserer for 2 år – 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Valg af revisor for 2 år

Valg af revisorsuppleant for 1 år

Eventuelt

 

NB. Eventuelle forslag til behandling skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før.

 

Efter generalforsamlingen vil der være mad og drikke. 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen