Menu

Lån af klubhus

 Regler for udlån af FfF-klubhus

Aktive medlemmer af FfF, som har været klubmedlem i mindst 2 år, har mulighed for at låne klubhuset – i denne sammenhæng begrænset til det store klublokale og køkkenet – til private arrangementer, hvor de selv er indbydere.

 Huset kan alene lånes til arrangementer i weekender.

 Huset kan ikke lånes på dage/weekender med kampe i Madsby og aftalte FfF-arrangementer

 Arrangementer, der kan udlånes til:

  • Familiefester, hvor den ”naturlige” indbyder er aktivt medlem: Dette kan omfatte: Egne og ægtefælle/samlevers runde fødselsdage og mærke-dage, herunder bryllup, barnedåb, konfirmationer og begravelser

 Huset kan ikke lånes til børnefødselsdage, teenagefester, 20- til 30-års fødselsdage, polterabends og firmaarrangementer.

 Endvidere forbeholder bestyrelsen sig retten til subjektivt at foretage en vurdering af hver enkelt forespørgsel på lån af klubhuset.

 Skriftlig anmodning om lån af klubhuset sendes til bestyrelsens klubhusrepræsentant og bestyrer med oplysning om dato, arrangementets art og formål, samt forventede antal deltagere. Henvendelser vil tidligst blive noteret 12 måneder før den ønskede dato.

 Bestyrelsen vil – pr. et månedsskifte – senest 9 måneder inden den ønskede dato behandle anmodningen og meddele et tilsagn eller et afslag. Ved modtagelse af tilsagn skal depositum på kr. 3.000 indbetales til FfF’s bankkonto inden 14 dage.

 Lån af klublokale og køkken kan ske på følgende betingelser:

  • Lokalerne skal være ledige og ikke reserverede til klubaktiviteter
  • Der må ikke affyres fyrværkeri på klubbens område.
  • Låner er personligt ansvarlig for skader på lokaler, inventar og effekter.
  • Låner skal aflevere lokalet og køkkenet i rengjort stand.
  • Affald fra låners arrangementer skal bortskaffes

 Bestyrelsen forbeholder sig ret til subjektivt at vurdere om ovenstående er overholdt og om det fulde depositum skal returneres. Herunder om rengøring er udført tilfredsstillende.

 Adgang til lokaler før arrangementet og praktiske forhold omkring arrangementet sker efter nærmere aftale med klubhusudvalget og bestyreren

Klublokale /Køkken er til rådighed den dag de er lånt afhængig af kampe og træning og skal være ryddet, rengjort med stole og borde som vist på ophængt plan senest kl. 09.00 den efterfølgende dag. 

 

 Der betales ikke for lån af klubhuset, men låner forpligter sig til at anskaffe drikkevarer gennem FfF.

 

Priser pr. 1. oktober 2013 er følgende, men reguleres løbende:

 

Sodavand (0,5 liter)                                                    kr. pr. stk.                           20,-

Øl (0,33 liter)                                                             kr. pr. stk.                           15,-

Fustager (inkl. fadølsanlæg)                                        kr. pr. stk.                         1.000,-

Vin                                                                                                               Efter aftale 

 

Depositum tilbagebetales efter godkendelse af rengøring og stand efter udlån med fradrag af forbrugte drikkevarer.

 Låner er ansvarlig for, at oprydning af klublokalet og rengøring af køkken efter arrangementet er afsluttet senest med udløbet af den aftalte disponeringsperiode.

 Finder FfF, at rengøringen ikke er udført tilfredsstillende, har FfF ret til at lade ekstra rengøring udføre på låners regning.

 Endvidere skal klublokalets møbler efter oprydningen stå på en måde, der svarer til lokalets normale anvendelse.

 Knust porcelæn og glas skal erstattes med 35-50 kr. per enhed.

 

 Fredericia den 8. oktober 2013.

 

 Bestyrelsen