Menu

Regler for brug af kunstgræsbane

Ordensreglement Kunstgræsbanen Madsby

1. Anvendelse af kunstgræsbanen

• Adgang til kunstgræsbanen skal ske ad vejen, som fører op til porten. Bane 2 må ikke benyttes

• Kunstgræsbanen indbefatter kun det indhegnede areal

• Kun spillere og ledere for de hold der benytter banen, må befinde sig på arealet

• Mad og drikkevarer må ikke medbringes på arealet

• Rygning er ikke tilladt på arealet • Der må ikke medbringes dyr på arealet

• Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på arealet

• Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas og lignende på arealet.

• Ved lejemålets ophør skal arealet være ryddet for kegler, bolde

• Når banen forlades, skal den ansvarlige lejer sørge for aflåsning i fornødent omfang

• Voldene omkring banen må ikke betrædes så længe der ikke er bevoksning. Man skal gå udenom for at hente bolde

 2. Fodtøj

• Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper

• Metalknopper må ikke benyttes

• Fodboldstøvler skal børstes rene inden kunstgræsbanen betrædes.

3. Mål og materiel

• Målene må ikke slæbes, da banen herved beskadiges

• Mål eller andre genstande skal enten køres på hjul eller bæres

• Målene skal som udgangspunkt placeres på plads som en 11 mandsbane og to 7 mandsbaner

• Mål skal sættes på plads inden kunstgræsbanen forlades

 4. Overtrædelse af ordensreglement

• Overtræder man ovennævnte regler eller anvender banen uden tilladelse, vil dette medføre umiddelbar bortvisning samt krav om betaling af leje, erstatning, mv.

• Det pågældende hold/klub kan af Fredericia fF’s bestyrelse idømmes karantæne mod benyttelse af banen

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Fredericia fF

Luk